Privacyverklaring

Privacy Verklaring Beeldhouwerij Heeze

Beeldhouwerij Heeze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen en dienstverlening

Een deel van mijn verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Onze belangrijkste diensten zijn het aanbieden van workshops en cursussen beeldhouwen, de verkoop van beelden, stenen en gereedschap. Om deze diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden en uit te voeren verwerken wij je gegevens. Bij het online aanvragen van informatie over beelden, gereedschap en stenen en het aanmelden voor workshops en cursussen gebruiken wij je gegevens  om te kunnen corresponderen, zodat wij je gemakkelijk kunnen benaderen om antwoord te geven op vragen en andere aanvullende belangrijke informatie te verschaffen.

Afhandeling aanmelding of opdracht

Wanneer je je opgeeft voor een cursus of workshop of beelden, stenen of gereedschap koopt, gebruiken wij je persoonsgegevens voor onze administratie. Ook krijgen wij informatie over je betaling van de bank. Wij bewaren deze informatie zo lang als nodig is om de administratie af te handelen. Sommige informatie bewaren wij langer, omdat dat van de wet moet. Bewijs van aanmelding  en facturen moeten bijvoorbeeld zeven jaar bewaard worden van de Belastingdienst.

 Service

Als je je aanmeldt voor een workshop of cursus of anderszins gebruik maakt van onze diensten houden wij je op de hoogte wat betreft praktische informatie, veranderingen en betalingen per email of evt. post. Je kunt ons ook bereiken via e-mail, post  en telefoon

 Nieuws en werving

Om je te informeren over nieuws en het actuele aanbod van Beeldhouwerij kan het zijn, dat ik wij je af en toe informatie toesturen. Dit doen we per post, per e-mail of via Social Media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze informatie door ons bericht te sturen via post, e-mail of Social Media. Via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen.

Welke rechten heb je?

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage in – en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die wij van jou hebben.
  • het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van je persoonsgegevens.
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van je persoonsgegevens.
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om dergelijke misverstanden te voorkomen vragen wij of je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart.

Klacht indienen

Beeldhouwerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beeldhouwerij.nl

Wanneer je ondanks alle zorgvuldige maatregelen niet tevreden bent over hoe Beeldhouwerij omgaat met jouw privacy kan je contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Contactgegevens

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens door  Beeldhouwerij, neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens zijn:

Danielle Coeterier en Tom Haemers, Ginderover 59, 5591 JM Heeze, 06 51601049

info@beeldhouwerij.nl, www.beeldhouwerij.nl

KvK-nummer 17260326

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het eerst gepubliceerd op 24 mei 2018. Beeldhouwerij behoudt zich het recht voor om deze PrivacyVerklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.